Ini adalah hasil MilkyWay pertama ku.. Maaf, pestaim cuba MilkayWay shot ^_^

View atau angle lain tetapi waktu yang sama ^_^